Scroll

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Techmo sp. z o.o. Krakowie przy ul. Torfowej 1/5 (30-384 Kraków). Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów licencyjnych na produkty i usługi Techmo sp. z o.o.
 3. Poprzez zaakceptowanie warunków licencji jednocześnie wyrażona zostaje zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Techmo sp. z o.o. w Krakowie danych Użytkownika, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, spełnienia obowiązków księgowych, podatkowych oraz innych nałożonych przepisami prawa. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane mogą zostać wykorzystane na prowadzenie marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy.
 5. Podane przez Użytkowników dane osobowe Techmo sp. z o.o. w Krakowie zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności w niniejszym brzmieniu. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz uczestniczące w realizacji umowy. Dane zabezpieczone są przed ich  udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Techmo sp. z o.o. w Krakowie oraz wyrażona wprost zgoda na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów znajdujących się w ofercie Techmo sp z. o.o.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do właściwego organu sprawującego kontrolę nad zasadami korzystania z danych osobowych.
 8. Techmo sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość modyfikacji danych osobowych poprzez zgłoszenie zmiany danych mailowo. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować, przekazując je za pośrednictwem kontaktu mailowego pod adresem privacy@techmo.pl.
 9. Dane podawane przez Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.
 11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Zadzwoń Napisz