Konkurs Techmo na film
o technologiach mowyCelem konkursu jest pokazanie i przybliżenie w atrakcyjny sposób widzom technologii przetwarzania mowy rozumianych zgodnie z następującą definicją: Przetwarzanie mowy – dziedzina przetwarzania sygnałów, która dotyczy użytecznych operacji na nagraniach mowy lub analizy tych nagrań odbywającej się w czasie ciągłym lub na ich dyskretnych próbkach. Takimi operacjami mogą być rozpoznawanie mowy, kompresja danych, transmisja danych, pozbywanie się szumów i sygnałów zakłócających, wygładzanie, identyfikacja mówcy, weryfikacja mówcy, synteza mowy, rozpoznawanie emocji w mowie i inne tego typu operacje.

Zgłoszenia można wysyłać do 31 października 2021 roku.

W czasie Etapu Głosowania Użytkownicy YouTube głosują na dowolne Filmy zgłoszone do Konkursu. Liczba pozytywnych ocen (oznaczeń „to mi się podoba” na kanale YouTube konkursu) oddanych na każdy z filmów będzie I kryterium oceniania.
II kryterium oceniania będzie łączny czas oglądania filmu („Czas oglądania (w godzinach)” w kanale YouTube konkursu) w terminie od 5 listopada do końca 2021 roku.
III kryterium będzie ocena Jury, do którego należą :
Kryteriami oceny Jury będą:
a) wiarygodność i prawdziwość prezentowanych treści,
b) atrakcyjna i przystępna forma popularyzacji wiedzy o technologiach głosowych,
c) jakość wykonania (szczególnie dźwięku),
d) dodatkowym atutem będzie wartość artystyczna.

Nagrodę główną w wysokości 3000 zł otrzyma Uczestnik, którego Film otrzyma najwyższą łączną pozycje w poszczególnych kryteriach. Przyznane zostaną też dwie drugie nagrody, każda w wysokości 1000 zł. Organizator ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia oraz w uzasadnionych przypadkach nie przyznać nagród głównych.
Dalsze szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie

FAQ

Jak rozumieć to, że film nie będzie dopuszczony do konkursu jeśli będzie miał charakter reklamowy produktów konkurencyjnych do produktów Organizatora? Czy można w nim wspomnieć nazwę jakiejś technologii?

Głównym celem filmu nie może być zachęcanie do kupowania tych produktów. Jeśli chcesz przedstawić jakieś przykłady, zjawiska, typowe błędy, przydatne scenariusze itp. na bazie rozwiązań chmurowych to film taki będzie dopuszczony do konkursu i nie traktujemy go jako reklamy konkurencyjnego produktu. Jeżeli film miałby mieć charakter przeglądu dostępnych technologii to technologie Techmo muszą być zawarte w porównaniu, a scenariusz i dane testowe nie mogą być tendencyjne na korzyść wybranego rozwiązania. Można podawać nazwy rozwiązań na przykładzie których prezentuje się określone zagadnienia.