KontaktTechmo Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Bartosz Ziółko

email: techmo na serwerze techmo.pl


Techmo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 62.500,00 zł.