Techmo jest rozwijającą się spółką. Zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań z zakresu technologii mowy. Świadczymy usługi dla sektora IT z uwzględnieniem przetwarzania mowy i języka naturalnego, rozpoznawania mowy i mówców, systemów dialogowych, programowania. Oferujemy aplikacje dla firm i instytucji. Spółkę tworzą wykwalifikowani specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Chcemy, aby sterowanie głosowe urządzeniami stało się bardziej naturalne...

Przygotowaliśmy Sarmatę. To nieustannie rozwijany system rozpoznawania mowy polskiej, który umożliwia obniżenie kosztów obsługi klientów i sterowanie głosowe urządzeniami zastępując pracę rąk. Może być wykorzystany między innymi do obsługi komend przez interfejs głosowy aplikacji lub urządzeń, działać jako wirtualna mysz lub pełnić funkcję wyszukiwarki akustycznej. To nowoczesne, innowacyjne rozwiązanie dla języka polskiego...

Rozwinęliśmy Voice Color. Jest opartym o najnowocześniejsze technologie systemem identyfikacji i weryfikacji mówcy. Rozpoznaje głos na podstawie indywidualnych biometrycznych cech mowy związanych z budową przewodu głosowego. Może zarówno podawać tożsamość mówcy nawet w trakcie jego wypowiedzi, jak i weryfikować mówcę na przykład przy logowaniu do systemu. Jest przyszłościowym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo i komfort klientów...